The University of Queensland

46-1.University of Queensland

The University of Queensland

Австралийн Квинслендийн Их Сургууль (ЮуКью) нь дэлхийн тэргүүлэгч судалгааны их сургуулиудын нэг билээ. ЮуКью нь мэдлэг боловсролыг бүтээн, хураан хадгалж, бусдад түгээн, зөв зохистойгоор ашиглан шилдэг байхыг эрмэлздэг юм. Тус их сургууль нь КюЭс Дэлхийн Их Сургуулиудын Жагсаалтуудын тооцоолсны дагуу эхний 50 Их сургуулиудын тоонд багтдаг байна. ЮуКью нь Юниверситас 21-д ордог гуравхан Австралийн гишүүдийн нэг ба Наймын Баг (Го8) их сургуулиудын үүсгэн байгуулагч гишүүн нь билээ. ЮуКью нь дэлхийн стандартад нийцсэн судалгаа болон сургалтын чанараараа олон нийтэд танигдсан бөгөөд улсынхаа их сургуулиудаас илүү их Австралийн Шагналуудыг хүртэж байжээ.

1909 онд үүсгэн байгуулагдсан ЮуКью нь Квинслендийн хамгийн урт түүхтэй их сургууль бөгөөд 250,000-иад сурагчдыг төгсгөж байжээ. ЮуКью-н 141 орны 13,300 гаруй гадаад оюутнуудтай бөгөөд нийт 51,000 оюутанууд нь өөр өөр төрлийн хүмүүсээс бүрдсэн нийгэмийг үүсгэдэг байна. Тухайн их сургууль нь Австралийн хамгийн их Профессорын Зэргээр суралцагчидтай ба тэдгээрийн тоо хэмжээ нь 14,700 давсан байдаг. ЮуКью нь өөрийн зургаан салбар болон найман судалгааны сургуулиуддаа 6,700 хүмүүсийг ажиллуулдаг юм.

Нээлттэй Боловсролын Төв >
6цаг 00 мин
Төлбөргүй
Анхан шат
40 Хичээл
6цаг 00 мин
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй