Хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөрүүд >
Гишүүнчлэл
Aplus.mn болон AFS Mongolia нар хамтран санаачилж байгаа уг хөтөлбөр нь өөрийгөө хөгжүүлж бие даан суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй дунд, ахлах ангийн су...
Үзэх хичээлд нэмэх
Гишүүнчлэл
Хөтөлбөрүүд >
59,000₮
Дэлхийн хөгжлөөс хоцрохгүй байхийг хүсч буй хэн бүхний эзэмших ёстой нэн тэргүүний чадварын нэг бол Англи хэл билээ. Завгүй нийгэмд аж төрж буй бид...
1 Лекцүүд
Үзэх хичээлд нэмэх
59,000₮
Хөтөлбөрүүд >
59,000₮
Дэлхийн хөгжлөөс хоцрохгүй байхийг хүсч буй хэн бүхний эзэмших ёстой нэн тэргүүний чадварын нэг бол Англи хэл билээ. Завгүй нийгэмд аж төрж буй бид...
Үзэх хичээлд нэмэх
59,000₮