Үүлэн технологи

Үүлэн технологи >
10цаг 00мин
Гишүүнчлэл
Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар Google Cloud Platfrom дээр апп-уудыг хэрэгжүүлэх, тараан байршуулах, зөөвөрлөх болон ажиллуулахад шаардлагатай хэрэ...
Анхан шат
5 Лекцүүд
10цаг 00мин
Үзэх хичээлд нэмэх
Гишүүнчлэл