Бизнес

Бизнес >
35 цаг 00 мин
Гишүүнчлэл
Энэхүү сургалтын хөтөлбөрийг PMBOK Хөтөч- 6 дахь Хувилбарт тулгуурлан бэлтгэсэн. Энэхүү цувралаар суралцагчид PMBOK Хөтөчийн 10 түлхүүр төслийн мен...
Анхан шат
10 Лекцүүд
35 цаг 00 мин
Үзэх хичээлд нэмэх
Гишүүнчлэл
Бизнес >
5цаг 44мин
Гишүүнчлэл
Microsoft Office бол текст бичих, хүснэгтлэх, танилцуулга бэлдэх, мэдээллийн менежмент, тэмдэглэл хийх, дөслийн менежмент, диаграм болон илүү олон ...
Анхан шат
6 Лекцүүд
5цаг 44мин
Үзэх хичээлд нэмэх
Гишүүнчлэл