Хиймэл Оюун Ухаан (AI)

Хиймэл Оюун Ухаан (AI) >
35цаг 00мин
Гишүүнчлэл
Python бол интерпретэд обьектэд чиглэсэн програмчиллын хэл. Энэ бол нээлттэй эх үүсвэр учраас интерпретир болон эх үүсвэр нь хоёртын загвар дээр чө...
Анхан шат
13 Лекцүүд
35цаг 00мин
Үзэх хичээлд нэмэх
Гишүүнчлэл
Хиймэл Оюун Ухаан (AI) >
100цаг 00мин
Гишүүнчлэл
Feature Engineering бол машины суралцах алгоритмыг амжилттай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлдэг шинж чанаруудыг нь тодорхойлохийн тулд домэйны мэдлэг бол...
30 Лекцүүд
100цаг 00мин
Үзэх хичээлд нэмэх
Гишүүнчлэл