Архитектур

Архитектур >
60цаг 00мин
Гишүүнчлэл
Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь архитектурын зураач болон загвар бүтээгчид зэрэг CAD операторуудад Revit Architecture-г хэрхэн бүтээмж өндөртэй ашигла...
Анхан шат
12 Лекцүүд
60цаг 00мин
Үзэх хичээлд нэмэх
Гишүүнчлэл