Гишүүнчлэл

Төлбөрийн тухай

1 сарын эрх

 • Үндсэн үнээр
 • Бүх гадаад хичээлийг үзэх эрхтэй
 • Бүх вебинарт оролцох эрхтэй

3 сарын эрх

 • 10% Хөнгөлөгдсөн Дүн
 • Бүх гадаад хичээлийг үзэх эрхтэй
 • Бүх вебинарт оролцох эрхтэй
 • Бүх тэмцээнд оролцох эрхтэй

6 сарын эрх

 • 30% Хөнгөлөгдсөн Дүн
 • Бүх гадаад хичээлийг үзэх эрхтэй
 • Бүх вебинарт оролцох эрхтэй
 • Бүх тэмцээнд оролцох эрхтэй
 • Хөтөлбөрт хамрагдах эрхтэй