Гишүүнчлэл

Гишүүнчлэлийн төрөл

Технологийн багц

 • 400+ Технологийн хичээлүүд англи хэл дээр үзэх эрхтэй
 • Бүх гадаад хичээлийг үзэх эрхтэй
 • Бүх вебинарт оролцох эрхтэй

Багшийн багц

 • БМДИ-н цахим сургалтад хамрагдах эрхтэй
 • 3 удаа шалгалт өгөх эрхтэй
 • Бүх гадаад хичээлийг үзэх эрхтэй
 • Бүх вебинарт оролцох эрхтэй

Masterclass

 • Мастеркласс  хичээлийг үзэх эрхтэй
 • Бүх гадаад хичээлийг үзэх эрхтэй
 • Бүх вебинарт оролцох эрхтэй
 • Сертификат авах эрхтэй