Тээвэр, Логистик хөгжлийн түлхүүр

Тээврийн менежмент, Логистик менежмент болон Төмөр замын тээврийн менежмент мэргэжлүүдийн

  • Танилцуулга
  • Төгсөгчийн ажлын байр
  • Оюутны элсэлт
  • Хөтөлбөрийн багийн бүрэлдэхүүн,
  • Гадаадад хийгддэг оюутны дадлага

Оюутнуудын дунд зохион байгуулагддаг урлаг, спорт, соёл, чөлөөт цагийн арга хэмжээний тухай

Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 11 суралцагч

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed