Сонголт ба боломж

Сурагч бүр өөрсдийн хэрэгцээ, сонирхолд тулгуурлан ирээдүйн мэргэжлээ сонгоход дэмжлэг үзүүлэх, нээлттэй хүртээмжтэй мэдээлэл өгөх, суралцах идэвхийг дэмжих, их сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, мэргэжлүүдийг танилцуулах зорилготой.

ШУТИС-нь 2020-2021 оны хичээлийн жилд бүрэлдэхүүн сургуулиуддаа 71 хөтөлбөрийн 112 мэргэжлээр оюутан суралцагч элсүүлэн суралцуулах юм.

Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 92 суралцагч

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed