Шинэ зууны мэргэжлүүд

Математик, физик, химийн шинжлэх ухаанд суурилсан орчин үеийн хөтөлбөр, мэргэжлүүд, зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдал 

Гадаадын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөрүүд 

Инженерийн бэлтгэл хөтөлбөрүүд /Герман, Монгол/

Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 97 суралцагч

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed