Revit Architecture

Revit Architecture

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь архитектурын зураач болон загвар бүтээгчид зэрэг CAD операторуудад Revit Architecture-г хэрхэн бүтээмж өндөртэй ашиглах талаар агуулгыг багтаасан болно. Сургалтын явцад хэрхэн архитектурын дизайны төслийг эхлүүлэхийг үндсэн агуулгаас нь эхлээд барилга байгууламжийн баримт бичиг бэлтгэл хүртэл цэгцтэйгээр суралцах болно. Мөн 3D орчинд мэдээллийг багцалсан бүтээх элементүүдийг хэрхэн үүсгэх болон тодорхойлох, өөрийн дизайныг 3D өнцөг болон өндөр чанартай рендеринг ашиглан төсөөлөн харах, дизайнуудыг илүү хурдацтай баримтжуулах болон дизайны багийн өөр өөрийн онцлогтой багийн гишүүдийн хоорондын хамтын ажиллагаа болон харилцааг хэрхэн сайжруулах талаар суралцах болно. Та мэргэжлийн түвшний төсөл дээр ажиллаж байгаа эсвэл студиддээ ашиглахаар шинэ хэрэглэгдэхүүн сурч байгаа аль нь ч байсан энэхүү сургалт нь таныг Revit Architecture-тай ажиллахад шаардагдах бүхий л цогц мэдлэгээр хангах болно.

Та юу сурах вэ?

  • 3D Загварчлал
  • Элементүүд болон бүрэлдэхүүнүүдийг бүтээх болон тодорхойлох
  • Өндөр чанартай Рендер ашиглан бүтээсэн дизайнаа төсөөлөн харах
  • Дизайныг баримтжуулах
  • Дизайны багтай хамтран ажиллах

Тавигдах шаардлага

Энэхүү сургалтанд хамрагдахийн тулд төлөвлөгөө, хэсгүүд, нүүр хэсгийн зураглал болон дэлгэрэнгүй зэрэг техникийн зураглалын агуулга болон баримт бичгийн талаар ерөнхий ойлголттой байх байх шаардлагатай.

Анхан шат

Цогц үндсэн суурь ойлголттой байх нь хэзээд чухал байдаг. Анхан шатны хичээлийн сэдвүүдэд дизайны ноорог бүтээх, ноорог дизайныг хөгжүүлэх болон дизайныг дууссаны дараа түүнийг танилцуулах болон баримтжүүлах зэрэг Revit төслийн үндсэн ойлголтуудыг хамрах болно.

Дунд шат

Анхан шатны агуулгыг судалж дууссан бол одоо дунд түвшний зарим агуулгуудтай танилцах цаг боллоо. Энэхүү шатны хөтөлбөрт дотоод оронзайн дизайны хөгжүүлэлт, дизайны материал болон рендеринг сонголтуудтай мөн Revit хамтран ажиллах хэрэглэгдэхүүн болон функцианалуудтай ажиллах зэрэг сэдвүүдийг багтаасан болно.

Ахисан шат

Дунд түвшний сургалтын агуулгыг судалж дуусгасны бол одоо олон төрлийн 3D байгууламжийн бүрдэл хэсгүүд дунд интерференс хяналтыг хэрхэн ажиллуулах, тэмдэглээний хэрэглэгдэхүүнүүдэд хэрхэн мэргэших болон архитектурын төслүүдэд хэрхэн бэлтгэх зэргийг суралцах цаг болсон гэсэн үг.

1
Coordinating Civil, Architecture and Structure Models with Revit
2
Introduction to Lighting Analysis with Insight 360 and Revit
3
Introduction to Revit Architecture 2016
4
Lighting and Rendering with V Ray for Revit
5
Revit File Management Techniques for BIM Managers
6
Revit Architecture Conceptual Design Fundamentals
7
Revit Architecture Design Development Fundamentals
8
Revit Architecture Design Presentation Fundamentals
9
Revit Essentials Annotation Tools for Project Documentation
10
Revit Essentials Interference Detection
11
Storefront, Curtain Walls, and Curtain Systems in Revit
12
Utilizing Design, Materials and Rendering Options in Revit
Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 5 суралцагч
Үргэлжлэх хугацаа: 60цаг 00мин
Хичээл: 12
Түвшин: Анхан шат

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed