React

React

React бол Фейсбүүкийн Jordan Walke нь 2013 онд хөгжүүлсэн Javascript сан юм. React нь маш алдартай (энэ бол GitHub дээрх гол үүргийг гүйцэтгэдэг 5дахь JS сан) бөгөөд Facebook, Netflix болон Khan Academy зэрэг гол гол сайтууд дээр ашиглагддаг. React-ийг өөрийн ашиглах дуртай веб технологиудтай (jQuery!-гээс бусад) хослуулан ашиглахад хичнээн уян хатан ажиллах боломжийг өгдгийг суралцагчид өөрсдөө олж мэдэх болно. Сургалтын хөтөлбөрт үндсэн суурь ойлголтуудаас эхлээд бүхэл бүтэн апп хийх үйл явцыг заах болно.

Та юу сурах вэ?

  • Бүрдэл хэсгийн төлөв
  • Пропс обьект
  • JSX
  • Бүрдэл хэсгийн үйл явцын тойрог
  • Арга хэмжээ болон арга хэмжээний хавтас
  • React загварууд
  • Гүйцэтгэл сайжруулалт
  • Загвар зохиох

Тавигдах шаардлага

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь React программын талаар суурь ойлголтгүй анхлан суралцагчдад зориулагдсан. Javascript-ийн талаархи суурь мэдлэгтэй байх шаардлагатай. JavaScript Skil Path-г судалсан байх шаардлагатай.

Анхан шат

Энэхүү хэсэгт  бүрдэл хэсгийн төлөвүүд, онцгой Пропс обьект болон JSX зэргийг багтаасан React-ийн үндсэн суурь ойлголттой болно. Эдгээр сэдвүүд нь таныг дараагийн түвшинд хүргэх цогц суурь мэдлэгийг өгөх болно.

Дунд шат

Энэхүү түвшний сургалтаар Flux болон Redux-тай ажиллах зэрэг React доторхи сонирхолтой зарим элементүүдийн  талаар суралцах болно. Нэгэнт эдгээр сэдвүүдийн талаар цогц ойлголттой болсон бол одоо ахисан түвшний хичээлүүдийг судлахад бэлэн болсон гэсэн үг.

Ахисан шат

Энэхүү хэсэгт React- ийг ашиглан API болон HOCs утгууд, гадаад төлөв, гүйцэтгэлийн оновчтой байдал, бүтээгдэхүүн тараан байршуулалт, туршилт болон full-stack йпп зэрэг илүү ахисан түвшний сэдвүүдийг судлах болно.

1
React The Big Picture
2
React The Getting Started
3
React Fundamentals
4
Styling React Components
5
Securing React apps with Auth0
6
Building applications React with Redux
7
Testing React applications with Jest
Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 10 суралцагч
Үргэлжлэх хугацаа: 32цаг 00мин
Хичээл: 7
Түвшин: Анхан шат

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed