PMP

PMP

Энэхүү сургалтын хөтөлбөрийг PMBOK Хөтөч- 6 дахь Хувилбарт тулгуурлан бэлтгэсэн. Энэхүү цувралаар суралцагчид PMBOK Хөтөчийн 10 түлхүүр төслийн менежмент мэдлэгт төвлөрсөн төслийн менежмэнтийн үндсэн цогц ойлголттой болох болно. Мөн эдгээр сургалтууд нь Мэргэжлийн Төслийн Менежментийн (PMP) шалгалтанд бэлдэхэд туслах бөгөөд CAPM шалгалтын бэлтгэл материалуудыг бүрэн багтаасан болно.

Та юу сурах вэ?

 • PMP сертификат таньд хэрэгтэй эсэх
 • Сертификат хэрхэн авах болон хадгалах
 • Төслийн Интеграци Менежмент
 • Төслийн хамрах хүрээний менежмент
 • Төсөл төлөвлөлтийн менежмент
 • Төслийн зардлийн менежмент
 • Төслийн чанарын менежмент
 • Төслийн нөөц менежмент
 • Төслийн харилцаа холбооны менежмент
 • Төслийн эрсдлийн менежмент
 • Төслийн үйл явцын менежмент
 • Төслийн хувьцаа эмэмшигчийн менежмент

Тавигдах шаардлага

Тавигдах шаардлага байхгүй

1
Project management for non-project managers
2
Project quality management
3
Project resource management
4
Project integration management
5
Project procurement management
6
Project cost management
7
Project risk management
8
Project schedule management
9
Project stakeholder management
10
Project communication management
Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 2 суралцагч
Үргэлжлэх хугацаа: 35 цаг 00 мин
Хичээл: 10
Түвшин: Анхан шат

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed