Photoshop CC

Photoshop бол Дизайнарууд, Зураачид, Бүтээлч маркетерууд, Гэрэл зурагчид, Контент бүтээгчид болон ийм төрлийн хоббитой хүмүүсийн хамгийн түгээмэл ашигладаг програм юм. Энэхүү сургалт нь Photoshop- ийн хамгийн энгийн суурь ойлголтоос эхлээд ахисан түвшний арга барилуудыг заах болно.

Та юу сурах вэ?

 • Сонголт
 • Хэвлэлт бэлтгэл
 • Камерийн боловсруулаагүй зурагны сонголт
 • Bridge програм
 • Хөрөг зураг засах
 • Smart Object
 • Шүүлтүүр
 • Давхаргын хэв маяг
 • Хэлбэр дүрсний хэрэглэгдэхүүн
 • Тохируулгын давхарга
 • Curve тохируулга
 • Маск
 • Өнгөний менежмэнт
 • Үйл явдал
 • 3D
 • Видео

Тавигдах шаардлага

Суралцагчид  Photoshop интерфейсийн суурь ойлголттой байх шаардлагатай.

Анхан шат

Энэхүү сургалтаар Photoshop-ын үндсэн өгөгдөлтэй ажиллаж сурна. Сэдвийн хувьд ажлын явц, интерфейсийг чиглүүлэх, сонголт хийх, Type-тай ажиллах, камерын боловсруулаагүй зурагны сонголттой танилцах, Bridge программын талаар суурь ойлголттой болох мөн энэхүү программ нь Photoshop-той хэрхэн холбогдон ажилладаг зэрэг агуулгуудыг хамарна.

Дунд шат

Энэхүү хэсэгт Photoshop-ийн зарим ур чадваруудыг гүнзгий түвшинд судлах болно. Хөрөг зураг засах болон веб-д зориулсан Photoshop-ийг ашиглах талаархи сургалтууд нь дизайнарын ур чадваруудаас хамгийн чухал нь бөгөөд энэхүү түвшнийг судалж дуусгахад суралцагчид мөн энэхүү чадваруудын талаар ойлголттой баолсон байх болно. Үүний зэрэгцээ Smart Object болон Shape tool-г хэрхэн ашиглах талаар мөн мэдлэгтэй болох болно.

Ахисан шат

Энэхүү хэсэгт Photoshop-ийн чадваруудыг гүнзгийрэн судлах бөгөөд өөрт хэрэгтэй зарим ахисан түвшний чадваруудад илүүтэй төвлөрөх болно. Өмнөх түвшний хичээлүүдээр Curves болон Masks зэрэг үйлдлүүдийн талаар хэдийнээ ойлголттой болсон байж болох ч тэдгээрийг шинэлэг, санаанд оромгүй аргаар хэрхэн ашиглаж болохыг энэхүү сургалтанд заах болно. Мөн Өнгөний менежмэнт, 3D болон видеотой хэрхэн ажиллах талаар цогц ойлголтыг авах болно.

1
Adobe Photoshop Fix Fundamentals
2
Animation Techniques in Photoshop CC
3
Mastering Layers in Photoshop CC
4
Mastering Portrait Editing in Photoshop
5
Photoshop CC Adjustment Layers
6
Photoshop CC Color Management
7
Photoshop CC Creating a Product 3D Composite
8
Photoshop CC Creating Social Media Graphics
9
Photoshop CC Fundamentals
10
Photoshop CC Master Luminosity Masks
11
Photoshop CC Mastering Compositing
12
Photoshop CC Portrait Retouching
13
Photoshop CC Power Shortcuts
14
Photoshop CC Tips
15
Photoshop CC Video Editing
16
Photoshop CC Working with Filters
17
Restoring Old and Damaged Photos in Photoshop
18
Photo-bashing an Interstellar Space Craft in Photoshop
19
Photoshop CC Coloring Comic Characters
20
Photoshop CC Working with Brushes
Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 42 суралцагч
Үргэлжлэх хугацаа: 90цаг 00мин
Хичээл: 20
Түвшин: Анхан шат

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed