НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ

БОЛОВСРОЛ 4.0

НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ

Монгол хэл дээр боловсруулсан анхны нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл (MOOC) 

Нээлттэй боловсрол бол хүмүүс мэдлэгийг хамтран бүтээж, хоорондоо чөлөөтэй солилцож улмаар мэдлэгийг бүх нийтийн баялаг болгох арга замын тухай философи юм. Мэдлэгээ хүмүүс өөр хоорондоо чөлөөтэй солилцох явдал бол хамгийн гол нээлттэй боловсролын онцлог шинж юм.

Монгол хэл дээр боловсруулсан анхны хичээл  “Нээлттэй боловсрол” -ыг судалж үзсэнээр та бүхэн нээлттэй боловсролын талаар бүрэн мэдээлэл олж авахын зэрэгцээ сургалтын нээлттэй эх материал хэрхэн зохиох, зохиогчийн эрхийн шинэ зохицуулалт, суралцах үйл ажиллагааны дизайныг хэрхэн зохиох, улмаар нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл хэрхэн бүтээх талаар мэдлэг, ур чадвар олж авна. Энэхүү мэдлэг, чадварыг эзэмшсэнээр сургалтын үйл ажиллагааг бүтээлчээр өөрчлөх арга ухааныг ойлгож авснаар багш хүн өөрийн заадаг хичээлээ хэрхэн хялбар, дөт замаар оюутан суралцагчдад ойлгуулах талаар бүтээлчээр бодох, сэдэх ухааныг өдөөж өгөх юм.

Энэ нээлттэй хичээл нь дараах 5 сэдвийг хамарч байна.

 1. Нээлттэй боловсрол
 2. Сургалтын нээлттэй нөөц эх материал
 3. Суралцахуйн дизайн
 4. Хьютагог
 5. Нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл

“Нээлттэй боловсрол” нийтэд зориулсан онлайн хичээлийг бэлтгэхэд нийтдээ үндсэн 6 багшаас гадна тодорхой чиглэлийн эксперт 10 гаруй эрдэмтэд, мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан юм. Энэ хичээл нь 250 минутийн видео хичээл, 5 гарын авлага, 550 гаруй слайд зэргийг агуулсан. Энэ хичээлийг 6 цагийн дотор судалж эзэмших боломжтой.

БАГШ НАР

 1. ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвийн зөвлөх Д.Бадарч
 2. ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвийн захирал Д.Ганбат
 3. ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвийн дэд захирал Р.Найдандорж
 4. ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвийн Сургалтын технологи, инновацийн лабораторийн эрхлэгч Б.Мэндсайхан
 5. ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвийн мэргэжилтэн П.Цэрэнчимэд
 6. ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвийн мэргэжилтэн С.Нарантуяа
 7. ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвийн мэргэжилтэн Б.Мөнххүж
 8. ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвийн мэргэжилтэн Б.Анхбаяр
 9. ШУТИС-ийн Багшийн хөгжил, насан туршийн боловсролын тэнхимийн эрхлэгч Р.Төрбат
 10. ШУТИС-ийн Дизайны салбарын эрхлэгч Д.Түмэнболд
 11. ШУТИС-ийн ХМТС-ийн багш Г.Ганчимэг
 12. ШУТИС-ийн БУХС-ийн багш Д.Цогзолмаа
 13. ШУТИС-ийн Дизайны салбарын багш М.Номин
 14. Боловсролын хүрээлэнгийн захирал П.Лхагвасүрэн
 15. МУИС-ийн профессор Б.Очирхуяг
 16. Aplus International ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Гончигсумлаа
 17. BTF компаний Маркетингийн албаны захирал М.Билгүүн
 18. “Марчаахай” ХХК-ийг үүсгэн байгуулагч, захирал Н.Даваасүрэн
 19. Жениус Дата компанийг үүсгэн байгуулагч, захирал Т.Түвшинтөр
 20. СУРААД.МН cанг үүсгэн байгуулагч, хөгжүүлэгч Э.Энхпүрэв
certificate

Нээлттэй Боловсрол

1
Нээлттэй Боловсрол видео хичээл
11 мин 36 сек
2
Профессор Д.Бадарч НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ Презентац танилцуулга
3
Профессор Д.Бадарч НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ Видео хичээлийн 1-р хэсэг
4
Профессор Д.Бадарч НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ Видео хичээлийн 2-р хэсэг
5
Б.Очирхуяг Дээд боловсролын ирээдүйн чиглэл: Минерва төсөл Видео хичээл
6
Гарын авлага
7
Сургалтын нээлттэй нөөц материал (Open Education Resources-OER) Видео хичээл

Сургалтын нээлттэй нөөц материал

1
Сургалтын нээлттэй нөөц материал (Open Education Resources-OER) Видео хичээл
2
Проф. Д.Бадарч Сургалтын нээлттэй нөөц материал Презентац танилцуулга
3
Проф. Д.Бадарч Сургалтын нээлттэй нөөц материал Видео хичээл
4
Б.Мэндсайхан, М.Номин График дизайны технологиудыг сургалтын нээлттэй нөөц материал бэлтгэхэд ашиглаж буй туршлагаас Презентац танилцуулга
5
Б.Анхбаяр. Нээлттэй лицензийг хэрэглэх дасгал ажил 1: Archive Презентац танилцуулга
6
Б.Анхбаяр. Нээлттэй лицензийг хэрэглэх дасгал ажил 1: Archive Видео хичээл
7
Б.Мөнххүж Нээлттэй лицензийг хэрэглэх дасгал ажил 2: Видео хичээл
8
Д.Ганбат Нээлттэй лицензийг хэрэглэх дасгал ажил 3 Видео хичээл
9
Гарын авлага

Суралцахуйн дизайн

1
Суралцахуйн дизайн
2
СУРАЛЦАХУЙН ДИЗАЙН (INSTRUCTIONAL DESIGN) Видео хичээл
3
Проф. Д.Бадарч “Боловсролд шинэ парадигм гарах шалтгаан” Видео хичээл
4
Проф. Д.Түмэнболд “Суралцахуйн дизайн” Видео хичээл
5
Г.Ганчимэг “Суралцахуй дизайны загварууд” Видео хичээл
6
Д.Цогзолмаа “Суралцахуйн сэтгэлзүйн үндэс” Видео хичээл
7
М.Билгүүн “Санааг бодит болгох процесс: Видео продакшн ба процесс” Видео хичээл
8
Н.Даваасүрэн “Марчаахай” Видео хичээл
9
Гарын авлага

ХЬЮТАГОГ – Бие даан суралцахуйн болон насан туршийн боловсролын сурган заах арга зүй болох нь

1
ХЬЮТАГОГ – Бие даан суралцахуйн болон насан туршийн боловсролын сурган заах арга зүй болох нь
2
“Хьютагог – Heutagogy” Видео хичээл
3
Проф. Д.Бадарч “Боловсрол дахь парадигмийн шилжилт” Видео хичээл
4
П.Лхагвасүрэн “Mathshop” Видео хичээл
5
С.Нарантуяа “Хьютагог – бие дааж суралцахуйн болон насан туршийн боловсролын сурган, заах арга зүй болох нь” Видео хичээл
6
П.Цэрэнчимэд “Хиймэл оюун ухааны боловсролд үзүүлэх нөлөө” Видео хичээл
7
Ц.Түвшинтөр “Real-Time Learning” Видео хичээл
8
Э.Энхпүрэв “Бие даан суралцахад мэдээллийн технологийг ашиглах нь” Видео хичээл
9
Гарын авлага

НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН НЭЭЛТТЭЙ ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛ (MOOC)

1
НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН НЭЭЛТТЭЙ ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛ (MOOC)
2
Д.Бадарч “Нийтийг хамарсан нээлттэй онлайн хичээл (MOOC)” видео хичээл
3
П.Цэрэнчимэд “Нийтийг хамарсан нээлттэй онлайн хичээл (MOOC)” видео хичээл
4
Г.Гончигсумлаа “Нээлттэй сургалтыг хэрэгжүүлэх зарим туршлагаас” видео хичээл
5
Г.Гончигсумлаа “Е-Learning Industry – MOOC Development” видео хичээл
6
Гарын авлага

undefined

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 333 суралцагч
Үргэлжлэх хугацаа: 6цаг 00 мин
Хичээл: 40
Түвшин: Анхан шат

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed