Миний мэргэжил хөгжлийн түлхүүр

Металлурги, метал судлал, метал боловсруулах технологи, машин үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжлүүд

  • Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ
  • Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт
  • Мэргэжлийн онцлог

Гадаадын их дээд сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөр

Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 30 суралцагч

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed