Microsoft Office 2019

Microsoft Office

Microsoft Office бол текст бичих, хүснэгтлэх, танилцуулга бэлдэх, мэдээллийн менежмент, тэмдэглэл хийх, дөслийн менежмент, диаграм болон илүү олон үйлдлүүдийг хийхэд хамгийн тохиромжтой апп юм. Энэхүү апп-г маш сайн эзэмших нь бизнесийн хүрээнийхэнд маш чухал. Энэхүү чадвар нь апп тус бүрийг ашиглаж сурахад шаардлагатай болон илүү түгээмэл ашиглагддаг апп-ууд дахь зарим ахисан түвшний техникүүдийг ашиглах бүхий л гол мэдээллүүдийг агуулсан болно.

Та юу сурах вэ?

  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • Outlook
  • Access
  • Publisher
  • OneNote
  • Visio
  • Төсөл болон Онлайн Төсөл

Тавигдах шаардлага

Тавигдах шаардлага байхгүй

Анхан шат

Энэхүү түвшинд өөр өөр Microsoft Office програмуудыг хэрхэн удирдах болон ашиглах талаар суралцах болно.

Дунд шат

Энэхүү түвшинд хэрэглэгчдийн маш сайн эзэмших шаардлагатай цэсүүдийг гүнзгийрэн судлах болно.

Ахисан шат

Энэхүү түвшинд MOS сертификат авах хүсэлтэй мэргэжилтнүүдийн зайлшгүй мэдэх шаардлагатай бусад сэдвүүдийг судлах болно. Энэхүү хэсэгт зөвхөн хамгийн алдартай Office апп-уудын талаар багтаасан болно.

1
Word 2019 Essentials
2
Excel 2019 Essentials
3
Powerpoint 2019 Essentials
4
Powerpoint 2019 Power Users
5
Word 2019 Power Users
6
Word 2019 Pro
Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 8 суралцагч
Үргэлжлэх хугацаа: 5цаг 44мин
Хичээл: 6
Түвшин: Анхан шат

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed