Мэдлэг, инноваци, технологийг удирдах нь

Орчин үеийн дэлхий дахины хөгжлийн чиг хандлага: Мэдлэгийн эдийн засаг ба Аж үйлдвэрийн IV хувьсгал
✍️Шинжлэх ухаан технологи, инноваци, аж үйлдвэр, бизнесийн хөгжлийн чиг хандлага
✍️Мэдлэг, технологи, инновацийг удирдах мэргэжилтнүүдийн хэрэгцээ шаардлага зэрэг мэдлэг, мэдээллийг авах боломжтой.

Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 138 суралцагч

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed