Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологич инженер мэргэжлүүдийн онцлог

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологич инженер мэргэжлүүд, тэдгээрийн ирээдүйн ажлын байр, эрэлтийн талаар мэдлэг олгоно.

Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 31 суралцагч

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed