Cinema 4D

CINEMA 4D

Энэ программ нь Герман улсын Франкфурт хотод орших “MAXON Computer GmbH” гэдэг компанийн зохион бүтээгчдийн гаргасан гурван хэмжээст орон зайн программ хангамж юм. Cinema 4D нь полигон болон үйлдэмжит дүрслэл, анимаци, гэрэл, рендерлэх үйлдлүүдийн өргөн боломжтой, хэрэглэхэд маш хялбар, уян хатан интерфэйстэй.  Cinema 4D нь гадаргуугаа шууд будаж болдог “BodyPaint 3D” хэмээх нэмэлт функцтэй (plug-in) ба энэхүү нэмэлт нь уран бүтээлчдэд ажиллахад илүү тааламжтай интерфэйстэй, одоогоор кино үйлдвэрлэлийн, тэр дундаа гадаргуу зураачдын хамгийн их ашигладаг нэмэлт программ хангамж болж чадсан.

Нийт 64 цаг 45 минут бүхий 17 хичээлийг үзсэнээр та дараах зүйлсийг сурч авах болно. Үүнд:

 1. After Effects CC 3D Titling in Cinema 4D Lite хичээл: 3D лого хийх талаар
 2. After Effects CC with Cinema 4D Lite хичээл: Maxon Cinema 4D Lite ийн сууриудыг судлах ба Adobe After Effects ийг хэрхэн 4D рүүгээ оруулах, ажиллах талаар.
 3. Building a Pup-Up style Broadcast opener in Cineme 4D and After Effects хичээл
 4. Cellular Death Animation Using RealFlow and Cinema 4D хичээл
 5. Cinema 4D Dynamics Fundamentals хичээл
 6. Cinema 4D Modeling Fundamentals хичээл
 7. Cinema 4D Mograph Fundamentals хичээл
 8. Cinema 4D Rendering Fundamentals хичээл
 9. Cinema 4D UV Mapping Fundamentals хичээл
 10. Creating a Low-poly Poster in Cinema 4D and Photoshop хичээл
 11. Creating a Paint-bubbling Effect Using Cloth in Cinema 4D хичээл
 12. Creating a Photorealistic Beverage Ad in MODO хичээл
 13. Fundamentas of Lighting in Cinema 4D хичээл
 14. High-resolution Product rendering in Cinema 4D хичээл
 15. Look Developmetn for Photorealistic Interiors Using Cinema 4D and V-Ray хичээл
 16. Modeling for Photorealistic Interiors with Cinema 4D хичээл
 17. Real-world Techniques for Multipass Compositing in After Effects хичээл
Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 14 суралцагч
Үргэлжлэх хугацаа: 64 цаг 45 мин
Түвшин: Анхан шат

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed