After Effects CC

After Effects CC

Энэхүү хичээлээр After Effect-ийг хэрхэн сурах талаар маш дэлгэрэнгүй тайлбарыг хүргэх болно.

Та юу сурах вэ?

 • Төслийн панелийг ашиглах
 • After Effect төслийг удирдах
 • Цаг хугацааны хүснэгт
 • Хадгалалт болон урьдчилан үзэх
 • Тунгалагжилт болон холимог байдал
 • Нөлөө болон давхаргын загварууд
 • 3D орон зай
 • Текст
 • Хэлбэрийн давхарга
 • Зурах хэрэгсэл
 • Тогтворжуулах болон тракинг
 • Парентинг Нэстинг болон өмнөх бэлтгэсэнг дахин ашиглах
 • Өнгөтэй ажиллах
 • Дамжуулах болон экспортлох
 • Ротоскопинг
 • 3D дамжуулалтыг эвлүүлэх

Тавигдах шаардлага

Энэхүү сургалтанд хамрагдахад тавигдах шаардлага байхгүй.

Анхан шат

Эдгээр хичээлээр суралцагчид After Effect-ийн үндсэн өгөгдлүүдтэй ажиллаж сурна. Дор зургаар үндсэн сэдвүүдийн ерөнхий зураглалыг харуулсан байна. Эдгээрт ажлын үйл явц, давхаргын шинж чанарыг бодит болгоох, тексттэй ажиллах, визуал эффектүүдтэй ажиллах, дүрс бүтээх, 3D орон зайд ажиллах болон төслөө экспорт хийх зэрэг үйлдлүүд багтана.

Дунд шат

Энэхүү хэсэгт After Effect-ийн хэд хэдэн гол чадварт суралцана. Tracing болон Rotoscoping бол эвлүүлэг хийхэд зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд энэхүү хэсгийг судалж дуусахдаа дээрх хоёр чадварыг өөрийн суурь мэдлэгийнхээ нэгээхэн хэсэг нь болгосон байх хэрэгтэй. Энэхүү хэсэгт мөн хүүхэлдэйн хэрэгсэл, хэлбэрийн давхаргыг хэрхэн ашиглах талаар болон тунгалагжилт болон холимог байдлын талаар гүн гүнзгий ойлголттой болсон байх болно.

Ахисан шат

Энэхүү хэсэгт мөн After Effect-ийн чадваруудыг гүнзгий түвшинд судлан суралцах бөгөөд зарим ахисан түвшний хичээлүүд нь анхаарал маш их шаардахыг анхаараарай. Өмнөх хичээлүүдээр Прекомпосишний талаар суралцсан ч түүнийг ашиглах илүү шинэлэг хийгээд сонирхолтой аргуудыг эндээс дэлгэрүүлэн суралцах боломжтой. Мөн Graph Editor ашиглан хөдөлгөөн оруулах талаар цогц ойлголтыг эндээс авах болно. Түүнчлэн энэхүү хэсэгт After Effect Brush Tools болон Color Grading-ийн талаар суралцах болно.

1
After Effects CC Fundamentals
2
After Effects CC 2019 Building on the fundamentals
3
After Effects CC Create your first Animation
4
After Effects CC Motion Tracking
5
After Effects and Premiere Pro CC Team Projects
6
After Effects CC Animating with Shape Layers
7
After Effects CC Puppet Tool
8
After Effects CC Paint Tool
9
After Effects CC Color Grading
Одоогоор ямар ч зарлал байхгүй байна.

Эхний сэтгэгдэлийг оруулах боломжтой байна.

Please, login to leave a review
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Бүртгэгдсэн: 7 суралцагч
Үргэлжлэх хугацаа: 36цаг 43мин
Хичээл: 9
Түвшин: Анхан шат

Архив

Ажлын цаг

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed