Хичээлүүд

Эрэмбэлэх:
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Инженер, технологийн мэргэжлийн чиглэлүүд Гадаадтай хамтарсан инженерийн хөтөлбөрүүд Инженер, технологийн боловсрол олгох орчин үеийн сургалтын тех...
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Орчин үеийн дэлхий дахины хөгжлийн чиг хандлага: Мэдлэгийн эдийн засаг ба Аж үйлдвэрийн IV хувьсгал ✍️Шинжлэх ухаан технологи, инноваци, аж үйлдвэр...
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Математик, физик, химийн шинжлэх ухаанд суурилсан орчин үеийн хөтөлбөр, мэргэжлүүд, зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдал ...
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт нь аливаа хүний ирээдүйг тодорхойлох маш чухал үйл явдлуудын нэг. Гэтэл, статистик судалгаанаас харахад нийт хүн амын ердөө 30% нь...
13 Хичээл
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Бага боловсрол >
Төлбөргүй
EРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 5-Р АНГИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА. ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ТЕЛЕВИЗЭЭР, ИХ, ДЭЭД СУРГ...
3 Хичээл
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Бага боловсрол >
Төлбөргүй
EРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 5-Р АНГИЙН ХҮН БА БАЙГАЛИЙН  ХИЧЭЭЛИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА. ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ТЕЛЕВИЗЭЭР, ИХ, ДЭЭД...
6 Хичээл
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Бага боловсрол >
Төлбөргүй
EРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 5-Р АНГИЙН ХҮН БА НИЙГМИЙН ХИЧЭЭЛИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА. ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ТЕЛЕВИЗЭЭР, ИХ, ДЭЭД С...
3 Хичээл
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Бага боловсрол >
Төлбөргүй
EРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 5-Р АНГИЙН ДҮРСЛЭХ УРЛАГ ТЕХНОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА. ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ТЕЛЕВИЗЭЭР, ...
4 Хичээл
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Бага боловсрол >
Төлбөргүй
EРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 5-Р АНГИЙН ХӨГЖМИЙН ХИЧЭЭЛИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА. ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ТЕЛЕВИЗЭЭР, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИ...
4 Хичээл
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Бага боловсрол >
Төлбөргүй
EРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 4-Р АНГИЙН ИРГЭНИЙ ЁС ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫН ХИЧЭЭЛИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА. ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ТЕЛЕВИЗЭЭР...
7 Хичээл
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй