Хичээлүүд

Эрэмбэлэх:
Биотехнологи, шим тэжээл судлалын салбарын мэргэжлүүд Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт Мэргэжлийн онцлог Гадаадын их дээд сургуу...
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Хоолзүйч мэргэжлийн тухай, түүний  дэлхийн үнэлэмж  хоолзүйч хүмүүс хэрхэн тус хүргэж чаддаг вэ Монголд ажлын байр олдох уу
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологич инженер мэргэжлүүд, тэдгээрийн ирээдүйн ажлын байр, эрэлтийн талаар мэдлэг олгоно.
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Металлурги, метал судлал, метал боловсруулах технологи, машин үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжлүүд Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ Төгсөгчдийн ажил эрхлэл...
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Дизайны мэргэжлийн мөн чанар,сургалтын онцлог
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Тээврийн менежмент, Логистик менежмент болон Төмөр замын тээврийн менежмент мэргэжлүүдийн Танилцуулга Төгсөгчийн ажлын байр Оюутны элсэлт Хөтөлбөри...
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Инженер, технологийн мэргэжлийн чиглэлүүд Гадаадтай хамтарсан инженерийн хөтөлбөрүүд Инженер, технологийн боловсрол олгох орчин үеийн сургалтын тех...
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Орчин үеийн дэлхий дахины хөгжлийн чиг хандлага: Мэдлэгийн эдийн засаг ба Аж үйлдвэрийн IV хувьсгал ✍️Шинжлэх ухаан технологи, инноваци, аж үйлдвэр...
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Математик, физик, химийн шинжлэх ухаанд суурилсан орчин үеийн хөтөлбөр, мэргэжлүүд, зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдал ...
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй
Мэргэжил сонголт >
Төлбөргүй
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Төлбөргүй