Хиймэл Оюун Ухаан (AI)

Хиймэл Оюун Ухаан (AI) >
35цаг 00мин
29,900₮
Python бол интерпретэд обьектэд чиглэсэн програмчиллын хэл. Энэ бол нээлттэй эх үүсвэр учраас интерпретир болон эх үүсвэр нь хоёртын загвар дээр чө...
Анхан шат
13 Хичээл
35цаг 00мин
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
29,900₮
Хиймэл Оюун Ухаан (AI) >
100цаг 00мин
29,900₮
Feature Engineering бол машины суралцах алгоритмыг амжилттай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлдэг шинж чанаруудыг нь тодорхойлохийн тулд домэйны мэдлэг бол...
30 Хичээл
100цаг 00мин
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
29,900₮